Av og på teppet

Utstyr: Man trenger en lang teppekant eller et frittliggende teppe. Alle står langs kanten av teppet.

Alle står langs kanten av teppet. En opproper står utenfor. Han roper: «av teppet» og alle skal hoppe ut på gulvet. Han roper «på teppet» og alle skal hoppe på igjen.

Dette skal ropes fortere og fortere og det er også lov å rope på teppet, på teppet osv etter hverandre for å forvirre. Til slutt er en person igjen; Vinneren.