Arrangementet er fullført.

Valborgsaften hovedbilde
torsdag 

Valborgsaften

Heks (Foto: Linda Cronin / Flickr.com)
Foto:  Linda Cronin / Flickr.com

Valborgsaften og heksenatten

Kvelden før Valborgmesse

Kvelden før og natt til 1. mai er en natt som er nært knyttet til troen på hekser. Valborgmesse eller Gaukmesse ble holdt dagen etter, altså 1. mai. Kvelden kalles derfor Valborgsmesseaften eller Valborgsaften.

Heksene reiser til Blocksberg

Denne natten sa folketroen at heksene fløy på sopelimer til Blocksberg. Blocksberg er faktisk et sted, det er et fjellområde i Tyskland. Det var spesielt i de områdene hvor Valborgsaften ble feiret, at forestillingen om heksesabbaten på Blocksberg stod sterkt. Derfor gikk mye av feiringen ut på å skremme heksene. Dette ble gjort med bålbrenning, avfyring av skudd og mye bråk av alle slag.

I våre dager er hekserier ganske populært og mange steder i Tyskland og Østerrike er det moderne heksesabatter, spesielt populær er selvsagt heksesabatten på Blocksberg. Den gamle heksedanseplassen Thale i Østerrike er også et populært sted. I vår dager reiser heksen med bil og ikke på sopelimer.

Valborgsmesse

Valborgsmesse er en katolsk helgendag til minne om en engelsk prinsesse som het Walburga. Hun levde så tidlig som på 710-779 og ble gravlagt i Eichstätt i Tyskland. Fra gravsteinen skal det i følge historien ha rent en helbredende væske. Walburga feires fortsatt i den katolsk kirke, men dagen er flyttet fra 1. mai til 25. februar i våre dager.

Studentfeiring

Feiringen, som holdt seg i det østlige Sverige etter tysk mønster, fikk nytt liv da studentene i Uppsala tidlig på 1800-tallet begynte å bruke dagen til sine seremonier, bl.a. studentball og «mösspå-tagning», det vil si at man ifører seg de hvite studentluene.

Relaterte saker