Søk i Aktiv i Oslo

Tankegods – Sigmund Freud hovedbilde

Tankegods – Sigmund Freud

Tankegods - Sigmund Freud

Litteratur på Blå presenterer “Tankegods – Sigmund Freud”. Dette er en del av en arrangementserie hvor  sentrale tenkere i det 20. århundrede vil bli presentert.

Sigmund Freud er fortsatt et av de mest sentrale navnene innenfor moderne tenking. Freuds egentlige område var psykologi, men psykoanalysen og dens tilhørende begreper dukker opp i en lang rekke disipliner, også innenfor litteraturens verden. Selv om Freud aldri er uaktuell, er han kanskje spesielt aktuell akkurat nå, i og med antologien Mellom psykoanalyse og litteratur som kom ut høsten 2011. I tillegg foreligger en nyoversatt utgave av Hinsides lystprinsippet. Til og med på kinolerretet ser vi den gode Sigmund røyke sin sigar i A Dangeruos Method.

Med dette som utgangspunkt vil Litteratur på Blå tilegne en kveld til utforskningen av Freuds tankegods.

Irene Engelstad er professor i nordiske språk og litteratur, og redaktør for den nye antologien Mellom psykoanalyse og litteratur. I 1985 redigerte hun også Skriften mellom linjene: 7 bidrag om psykoanalyse og litteraturTorberg Foss er klinisk psykolog og psykoanalytiker, og har bl.a. skrevet bokenPsykoanalysens hemmelighet. Begge to har arbeidet med Freud innenfor sine respektive felt, og de vil møtes i en samtale om Freud og litteraturen. Ordstyrer er Kaja Schjerven Mollerin, kritiker og stipendiat ved Universitetet i Oslo.

Billettpris: 30,-

 

Relaterte saker