Søk i Aktiv i Oslo

“Stortingssalen” på Norsk Folkemuseum hovedbilde

“Stortingssalen” på Norsk Folkemuseum

Stortingssalen – utstilling på Norsk Folkemuseum

Utstillingen omhandler landets første Stortingssal og fokuserer på viktige hendelser som fant sted i Stortingssalen i perioden den var i bruk.

Søndag 4. november åpner Norsk Folkemuseum en utstilling som presenterer vår første Stortingssal og aktiviteten knyttet til utviklingen av det norske demokratiet fra 1814 til 1854. 

Tidlig på 1800-tallet var Katedralskolens store auditorium Christianias mest representative offentlige lokale. Auditoriet var dermed et opplagt valg som lokale for det ekstraordinære Stortinget som trådte sammen i oktober 1814. Når Stortingssesjonen var over flyttet Katedralskolen tilbake. Odelstinget brukte auditoriet til sine møter og biblioteket ble brukt av Lagtinget.

Utstillingen presenterer bygningshistorien og salens funksjon som ramme for utviklingen av folkestyret i Norge i periode 1814-1854. I tillegg vises gjenstander knyttet til aktiviteten og vedtak fattet i salen.

Les mer om utstillingen på Norsk Folkemuseum >>

Relaterte saker