Søk i Aktiv i Oslo

Stemmen Indre Skatter hovedbilde

Stemmen Indre Skatter

 creationwork

Kurset henvender sig til deg som ønsker:
• å utforske stemme og kropp
• større gjennomslagskraft og et friere uttrykk,
• større følelsesmessig frihet, indre glede og fordypelse,
• redskaper til å lære å kjenne deg selv og din stemme

Kurset vil gi deg mange teknikker og øvelser som du kan arbeide videre med etter kurset.

Stemmen er tett forbundet med vår identitet, og rommer som oss selv, et uendelig potensiale. Å finne sin egen stemme, er å finne seg selv. Det kan gi en ekte følelse av selvverd, selvaksept, tillit, mot, styrke og gjennomslagskraft.

Mange av oss har allerede på et tidlig tidspunkt i livet lært å avskjære oss fra stemmens naturlige kraft og potensiale.Slik hemmer vi et mer fritt, spontant og autentisk uttrykk. Å utforske din stemme er også å utforske motet til å være den du er.

Stemmens Indre Skatter tar deg med på en bevissthetsreise gjennom kropp, stemme og uttrykk. Når vi setter stemmen fri, vekkes indre livskraft og glede.
Lyd kan ta oss bakenfor ordene – og gi oss en opplevelse av vår indre essens. På kurset vil vi med dynamiske så vel som meditative stemmeteknikker, frigjøre oss fra gammel bagasje og styrke vår naturlige gjennomslagskraft og vår naturlige væren.

Kurset er opplevelsesbasert, og berører temaer som det naturlige åndedrett; kropp og stemme; personlig utstråling og gjennomslagskraft; følelsesforløsende stemmeteknikker og stemmens frie uttrykk; dynamiske stemmeøvelser. 

TID: 13. – 15. september
Fredag kl. 19 – 21.30
Lørdag kl. 10 – 18
Søndag kl. 10 – 17

PRIS: 2.200.-

STED: Grini Mølle, Grinidammen 10, 1359 Eiksmarka

For påmelding og informasjon: info@creationwork.org

www.creationwork.org

Relaterte saker