Søk i Aktiv i Oslo

Arrangementet er fullført.

Spesialomvisning i utstillingen norske sigøynere hovedbilde
søndag 

Spesialomvisning i utstillingen norske sigøynere

468_2014_09_08_114354

Interkulturelt museum på Grønland – Søndag 12. oktober 2014

Omvisning ved faglig ansvarlig Gazi Özcan i utstillingen Norvegiska romá – norske sigøynere, ett folk – mange stemmer

Utstillingen viser bruddstykker fra norske romás historie, kultur, tradisjon og liv i dagens Norge gjennom film, fotografi, intervjuer, avisutklipp, tekst, gjenstander og andre kilder. Den bygger på et flerårig innsamlings- og dokumentasjonsprosjekt Oslo Museum har gjennomført siden 2010 i samarbeid med det norske rommiljøet og med støtte fra Norsk kulturråd.

For 1000 år siden begynte sigøynere å utvandre fra India. Siden har gruppen vært forfulgt. Forfedrene til de norske sigøynerne kom til landet rundt 1860. I 1927 vedtok Norge en fremmedlov med en egen paragraf som forbød sigøynere adgang til riket. I 1956 ble den såkalte “sigøynerparagrafen” fjernet fra loven, og i 1999 anerkjente Norge romá som en av landets fem nasjonale minoriteter. Rom har foreløpig fått liten plass i museene. Det ønsker Oslo Museum å gjøre noe med gjennom dette prosjektet.

Tid kl. 13.00 – 14.00 

Se mer her. 

Relaterte saker