Arrangementet er fullført.

SÅ2014 hovedbilde
torsdag 

SÅ2014

ntso

En sommerfest som har fellesskapet og Gud i sentrum. SÅ2014 er et grasrotinitiativ som har sitt utspring fra Sub Church, og som arrangeres på frivillig basis.


Møllergata 40
0179