Søk i Aktiv i Oslo

Re-form – nye arbeider av Peder K. Bugge hovedbilde

Re-form – nye arbeider av Peder K. Bugge

Bugges kunst er preget av hans interesse for form og farge.

Rom – enten som et utsnitt av en større helhet, eller som et overblikk over et større abstrakt rom. Farge – ofte store fargekontraster satt opp mot hverandre med svarte flater som skaper et vakuum mellom de ulike fargeflatene.
Arbeidene på denne utstillingen er forankret i en nonfigurativ tradisjon og kan knyttes opp til 1950-talls konkretisme, spesielt den svenske kunstneren Olle Bærtling og den norske maleren Gunnar S. Gundersen.

I sine nonfigurative malerier utforsker og utfordrer Bugge det todimensjonale og flate billedrommet. Bugges tilnærming til maleriet er analytisk. Han tester fargens og flatens mulighet for å fornye seg. Med få grep og enkle virkemidler konstruerer han komplekse billedrom.

Kurator og kunsthistoriker Tone Lyngstad Nyass skriver om Bugges verk: ”Atmosfæren i maleriene kan påminne om en platonsk verden som nedfelles på lerretet før fargen og formene bindes opp til tingenes objektstatus. Rommet forklares ikke som objekt, men grenser til det uforklarlige og metafysiske.”

Velkommen til åpning i Galleri LNM torsdag 06. oktober kl. 18.00.

Relaterte saker