Søk i Aktiv i Oslo

Arrangementet er fullført.

Om å komme fra hovedbilde
torsdag 

Om å komme fra

ntso

Torsdag 8. september åpner Oslo arkitekturtriennale 2016. På DOGA vises en av triennalens to hovedutstillinger: “Om å komme fra” (On Residence).

Ustillingen “Om å komme fra” tar for seg hva tilhørighetsfølelse er i dag og hvordan arkitekturen er med på å bestemme dette. Den viser hvordan arkitekturen har en viktig rolle når det gjelder å definere hva det vil si å bo, og presenterer de romlige, estetiske, tekniske og sosiopolitiske implikasjonene i denne definisjonen. Ved hjelp av dokumenter, gjenstander, prosjekter og installasjoner viser utstillingen hvor mange nivåer arkitekturen gjør seg gjeldende på og i hvor mange kanaler.

Utstillingen vil blant annet se på hvordan arkitektur gjør seg gjeldende på områder som flyktningstrømmer, migrasjon og bostedsløshet; nye former for familieliv og fremmedhet; klimaflyktningsituasjonen; turisme og nye teknologier som fremmer ulike delingsøkonomier.

Utstillingsbidragene er sentrert rundt fem temaer: Innredning etter tilhørighet, Teknologier for et liv i transitt, Midlertidighetens husrom, Andre grenser og Det globale hjemmets markeder og territorier.

Triennalens andre hovedutstilling Om å komme til (In Residence) vises på Nasjonalmuseet . Her presenteres ti ulike steder verden over, som vil la publikum se nærmere på hvordan tilhørighetsfølelsen er i forandring i dag.

PROGRAM

Torsdag 8. september kl.16:00: Utstillingen åpner for publikum

Torsdag 8. september kl.17.30: Lansering av den offisielle triennalepublikasjonen, After Belonging

Torsdag 8. september kl.19:00: Åpning av utstilling og Oslo arkitekturtriennale 2016, etterfulgt av åpningsfest

Lørdag 10. september kl. 12:00, 14:00, 16:00 og 18:00: Spesialomvisning ved internasjonale personligheter innen arkitektur, design og kunst.

Søndag 11. september kl. 13: Dobbel kuratoromvisning i hovedutstillingene Om å komme fra og Om å komme til. Omvisningen starter på DOGA kl.13:00 og fortsetter på Nasjonalmuseet Arkitektur kl.14:30.

ØVRIGE SPESIALOMVISNINGER

Lørdag 10. september kl. 12.00, 14.00, 16.00 og 18.00: Spesialomvisninger. Se www.doga.no

Fredag 16. september kl. 18.00: Kulturnatt-spesialomvisning ved BENGLER og Einar Sneve Martinussen & Jørn Knudsen

Onsdag 28. september kl. 17.00: Spesialomvisning ved Superunion arkitekter og FFB Fellesskapsprosjektet å Fortette Byen

Følg med på www.oslotriennale.no for flere arrangementer

Relaterte saker