Søk i Aktiv i Oslo

Norge etter 22. juli – kveldskonferanse hovedbilde

Norge etter 22. juli – kveldskonferanse

Akvarell av Kaspar Hauser

Kveldskonferanse om Norge etter 22. juli med Nina Witoszek, Nils Christie og Cato Schiøtz på Litteraturhuset. 

Billettpris: 100,-

For tiden pågår rettsaken mot gjerningsmannen bak terroren 22. juli. Hvilke prøvelser og utfordringer stilles vi overfor i en slik uhyre dramatisk og vanskelig sak? Settes rettsstaten og våre innarbeidete begreper om skyld og soning på prøve?

Kriser og katastrofer kan i all sin gru også gi muligheter til fornyet selverkjennelse.
I selverkjennelsesprosessen Norge har vært igjennom etter 22. juli, har oppmerksomheten vært rettet mot spørsmålene om hvordan dette kunne skje og hvorfor det skjedde. Det samme gjelder undersøkelsene rundt hva myndighetene eventuelt kunne gjort bedre i forkant og i etterkant av tragedien.

Men hvordan går vi videre etter en slik katastrofe? Hvilke spørsmål er viktige for Norge nå og i fremtiden? Kan de valg Norge tar bety noe ikke bare for oss selv, men også for verden?
Samme dag og tidspunkt terroren utspilte seg, sendte NRK P2 et sommerprogram med Cato Schiøtz. Uvitende om det fryktelige som nettopp da tildro seg,understreket Schiøtz viktigheten av et fritt åndsliv.
Tidligere på året, lenge før 22. juli, sa Nina Witoszek i et intervju i Aftenposten at Norge kommer til å gå dypt ned, men kan bli et av de mest interessante land i Europa dersom vi går gjennom en apokalypse og kommer ut fornyet.
I et intervju etter terrorhandlingene sa Nils Christie til Morgenbladet at han trodde vi ville komme ut av dette med en dyp sorg, men med en glede over at vi klarer det og at Norge kan bli et bedre land og vise verden at våre grunnleggende verdier holder.

Nina Witoszek er en polsk-irsk-norsk profilert og uredd samfunnsdebattant. Hun vant Fritt Ord-prisen i 2005 og har skrevet flere internasjonalt anerkjente artikler. Hun måtte flykte fra Polen i 1983 på grunn av sitt arbeid i et undergrunnsforlag, og har etter hvert fått en sentral stilling i norsk samfunnsliv. I flere bøker har hun satt søkelyset på norsk mentalitet og egenart. Hun er ansatt ved Universitetet i Oslos senter for utvikling og miljø.

Nils Christie er professor i kriminologi. Da han i 1996 ble utnevnt til æresdoktor ved universitetet i København, ble han omtalt som «en av verdens førende og best kjente kriminologer». I følge Christie bør samfunnsforskeren søke å motvirke det moderne samfunnets tendens til å gjøre oss alle til konsumenter, klienter og tilskuere. Christie ble kraftig kritisert da han i høst tok til orde for at ugjerningsmannen måtte behandles som «en av oss».

Cato Schiøtz er advokat og en kjent samfunnsdebattant og antroposof. Han har skrevet artikler og holdt foredrag om antroposofi beregnet på et allment publikum. Han er styremedlem i Antropos Forlag og en viktig pådriver for en rekke nyutgivelser av Rudolf Steiners hovedverk og foredrag på norsk. Han har vært medredaktør for flere bøker fra Antropos.

Les mer om kveldsseminaret på Litteraturhuset >>

Relaterte saker