Arrangementet er fullført.

«Mot min samvittighet» hovedbilde
torsdag 

«Mot min samvittighet»

468_2015_03_20_092723

Oslo Skolemuseum – Torsdag 9. april 2015

Om lærernes motstand under okkupasjonen – ved Odd-Bjørn Fure; seniorforsker ved HL-senteret

Kaffeerstatning og kavringer i kaféen

Motstanden fra norsk skole, idrett og kirke vakte stor oppmerksomhet i hele verden.

I foredraget vil Fure se på det unike nazifiseringsprosjektet som ble forsøkt gjennomført i Norge og i den norske skolen, og hvordan det ble stoppet.
Hva gjorde lærernes motstand så effektiv? På hvilke måter skilte den seg fra den sivile motstanden for øvrig?

Fure leder forskningsprosjektet «Demokratiets institusjoner i møte ned en nazistisk okkupasjonsmakt.
Norge i et komparativt perspektiv», hvor den sivile motstand mot nazifiserings framstøt mot skole, kirke og universitet
og en rekke andre samfunnsinstitusjoner er et av hovedtemaene. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.

Tid fra kl. 17.00 – 19.00

Relaterte saker

Eventbilde: Sommerfilmskole for barn og unge
mandag
09:00

Sommerfilmskole for barn og unge

Gratis sommerfilmskole på Rommen Scene! Gjennom fem dager lærer du sammen med andre å jobbe med foto, lyd, lys og klipp for å fortelle din egen historie.