Arrangementet er fullført.

Miniøya 2012 – barnefestival i tøyenparken hovedbilde
torsdag 

Miniøya 2012 – barnefestival i tøyenparken

Bard Gudnersen BB2

Mini­øya er en årlig musikk– og kul­tur­fes­ti­val i Tøyen­par­ken for barn og unge. Mini­øya ble for første gang arran­gert i 2010.

I år kommer DeLillos, Bare Egil, Samsaya, Jaga Jazzist og mange flere.

Mini­øya er et kva­li­tets­ar­ran­ge­ment, og hol­der like høy stan­dard som lig­nende arran­ge­men­ter for voksne. På Mini­øya møtes ulike sjangre og kul­tur­ut­trykk, ikke bare innen­for det brede spek­te­ret av musikk – dans, tea­ter, bil­led­kunst, film og andre visu­elle uttrykk­s­for­mer har også vik­tige plas­ser i pro­gram­met. I til­legg til de store sce­nene Amfiet og Tel­tet, har vi mindre, inter­ak­tive sce­ner som blant andre teg­ne­telt, tea­ter­telt, musikk­verk­sted og kunst­telt. Her kan barna komme og få tea­ter­sminke, tegne, delta på work­shop, prøve seg som mini­jour­na­list og mange andre spen­nende aktiviteter.

I 2011 kom over 12 000 barn, unge og voksne på fes­ti­val i Tøyen­par­ken, for 2012 ven­ter vi enda flere.

Les mer om Miniøya 2012 >>

Bestill billetter til Miniøya 2012 >>

Relaterte saker

Eventbilde: Tumble in the Jungle
lørdag
12:00

Tumble in the Jungle

Fart, humør og mange opplevelser venter den som blir med på Tumble in the Jungle. En samlende forestilling for alle barn!

Eventbilde: Snekring av vinterhus
søndag
12:00

Snekring av vinterhus

Her kan du bygge ditt eget overvintringshjem på Lilløyplassen, for å hjelpe insekter som marihøner og gulløyer med å komme seg gjennom vinteren!

Eventbilde: Egal teater presenterer Ronja Røverdatter
søndag
13:00

Egal teater presenterer Ronja Røverdatter

Egal teater presenterer Ronja Røverdatter Astrid Lindgren klassikeren som har fascinert mange generasjoner barn som er basert på Astrid Lindgrens siste bok.