Søk i Aktiv i Oslo

Arrangementet er fullført.

Loppemarked hovedbilde
fredag 

Loppemarked

ntso

Loppemarked Cafe Aasen
Fredag 22.april kl. 17-20
Lørdag 23.april kl. 11-16.
Sted: H. N. Hauges gt. 44 B

Ryddig og mangfoldig marked. Utrolig mange bøker, cd, dvd, vinyl. Kjøkken-, nips-, kunst m.m.

For avtale om innlevering av lopper kontaktes vi på tlf: 4761 4769.
Vi tar ikke imot hvitevarer, elektrisk og møbler
Om Cafe Aasen: Se www.nordreaasen.no, Facebook: Cafe Aasen

Til orientering:
Cafè Aasen er et åpent møtested som hver torsdag og annenhver mandag i skoleåret holder åpent mellom kl. 1600 og 2000. På kafeen tilbyr vi et underholdningsprogram og mat/drikke. Vi arrangerer konsert, allsang, dans, bingo og instrumentverksted som underholdning. Det er mulig å kjøpe en middagsrett, kaker, vafler, kaffe/te og mineralvann på kafeen.
Kafeen er svært godt besøkt. Totalt mellom 80-100 gjester er innom på en vanlig torsdag (voksenkafè) og annenhver mandag ca. 40 gjester (barnekafè) . Størsteparten av disse har spesielle behov som psykisk utviklingshemning eller funksjonshemninger av forskjellig art. Miljøet på kafeen er preget av god takhøyde – her er det rom for de aller fleste.
Kafeen er også et arbeidstreningssted for mennesker med særskilte behov. Arbeidsmiljøet på kafeen reflekterer mange andre arbeidssteder hva angår arbeidstempo og variasjon i oppgaver og roller. Derfor er det et bra sted for mennesker som ønsker å trene på sosial samhandling, språk eller trenger å bygge opp selvfølelse på at en kan bidra i en jobb og i et jobbmiljø.
Kafeen er også et naturlig sted hvor man kan arrangere kunstutstillinger, konserter og andre forestillinger. For gruppene med funksjonshemninger kan dette være et sted hvor en kan få presentere noe en har arbeidet med og hvor gjestene kan få gleden av å oppleve arbeidet.
Tilbudet har eksistert i ca 20 år. Tidligere ble det driftet av Åsen voksenopplæringssenter (nå Oslo voksenopplæring avdeling Nydalen) som et tilbud for deres elever en gang pr måned. Skolen vedtok å legge ned tilbudet hos seg på grunn av økonom våren 2010. Frivillige ved Nordre Aasen bo- og rehabiliteringssenter tok på seg å videreføre driften. I dag foregår all aktivitet på frivillig basis, og er åpent for alle – uavhenging av diagnose og bakgrunn hver torsdag. Ingen mottar lønn eller bidrag på noen måte i dette arbeidet. De som bidrar med underholdning gjør også dette frivillig. Alle som bidrar får et gratis måltid mat. Ved Nordre Aasen er det lagt ned over 1000 timer av frivillig arbeid for å sette i stand lokalene og skaffe møbler og utstyr som kreves for driften.

Relaterte saker