Søk i Aktiv i Oslo

Litteratur på Blå: Hvor går humaniora? hovedbilde

Litteratur på Blå: Hvor går humaniora?

hvor går humaniora? Litteratur på Blå

Samtale om humaniora

Litteatur på Blå inviterer til samtale om hvor humaniora er på vei i dagens samfunn.

I tid med nedskjæringer og sentraliseringer står humaniora overfor en rekke utfordringer. Makter humaniora å holde tritt med krav om “samfunnsnyttig forskning”, “tellekanter” og “tverrfaglighet”? Hvis det dannes nye krav til humaniora som kunnskapsleverandør må det vurderes om og hvordan feltet bør tilpasse seg nye omstendigheter. Hvilken verdi har humaniora? Står feltet i fare for å miste sin egenart? Hva er humanioras fremtid og hvordan ser veien dit ut?

Litteratur på Blå har samlet ekspertise på området til samtale om dagens situasjon så vel som humanioras framtidsutsikter.

Project Athena er et svensk humanistisk initiativ med representanter ved alle de store lærestedene i Sverige. Prosjektets hensikt er å styrke humaniora på arbeidsmarkedet og i samfunnet. På Blå er de representert av Thomas Hartvigsson. Finn I. Birkeland representerer de unge akademikerne og er en av redaktørene for antologien Humanioras fremtid (2011). Bente Ailin Svendsen er professor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Hun er virksom i det tverrfaglige forskningsprogrammet SAMKUL.

Ordstyrer: Niclas Önnesjö fra Litteratur på Blå.

Billettpris: 30 ,-

Les mer på Litteratur på Blå >>

Les mer om Project Athena >>

Relaterte saker