Søk i Aktiv i Oslo

Kunsten å si nei hovedbilde

Kunsten å si nei

 foreldrekurs_3_570_190

19. – 20. oktober arrangerer vi Famlabhelg i Oslo med en rekke ulike kurs for foreldre og deg som jobber med barn. 

Kunsten å si nei

Dette inspirasjonsseminaret handler om hvor viktig det er for kvaliteten på våre nære relasjoner at vi vet når og hvorfor vi vil si nei, 
og om hvordan vi kan gjøre det. Dette gjelder både i relasjon til barn og partnere – at vi lærer oss å si nei til andre, fordi vi også må si ja til oss selv. 

Vi prater om hvordan vi kan avgrense oss overfor andre uten å krenke eller unødvendig såre dem. 
Og ikke minst: Om å gjøre det med god samvittighet – og samtidig vite at vi da er gode rollemodeller for våre barn, og ikke ufrivillige ofre for verken dem eller andre voksne.

Vi kommer blant annet inn på disse punktene:

Egne og andres grenser – hvorfor trenger vi dem?

Hvordan kan vi sette grenser uten å krenke barnets integritet?

Hvordan kan vi møte barnets negative reaksjoner på en empatisk og respektfull måte, uten å oppgi vårt eget nei og egne grenser?

Kunsten å si nei handler om å ta ansvar for seg selv – også av hensyn til andre.

Seminaret fokuserer først og fremst på relasjonen mellom foreldre og barn, men er interessant for alle som er opptatt av barns utvikling, selvfølelse, personlige grenser og foreldrerollen. 

Velkommen til inspirasjonsforedrag!

For mer informasjon og påmelding:
https://www.famlab.no/famlabhelg_oslo.asp

Relaterte saker