Søk i Aktiv i Oslo

Kaleidoskop – En synliggjøring av medmennesker hovedbilde

Kaleidoskop – En synliggjøring av medmennesker

 kaleidoskop_plakat

Tirsdag 17. september kl 1700 åpner byråd Anniken Hauglie kunstmønstringen Kaleidoskop – den tolvte i rekken – i Rådhusgalleriet. Tidligere har deltakerne vært mennesker som har eller har hatt problemer med rus, mens det til årets Kaleidoskop også er hentet inn kunstneriske bidrag fra prostitusjonsmiljøet og fra psykiske utviklingshemmede.

Den årvisse utstillingen har gitt positive impulser til menneskene bak kunsten, og enkelte bidragsytere har utviklet kunstnervirksomheten til å bli et levebrød. Felles for bidragsyterne er anerkjennelsen og det bedrede selvbildet de får av å vise frem kunsten sin. De blir sett, og Velferdsetaten er stolt av å bidra til det gjennom Kaleidoskop.

For oss gir ordet kaleidoskop gode assosiasjoner til kreativitet, bevegelse, endring og fargerikdom. Gjennom utstillingen vil Velferdsetaten være med på å nyansere bildet av mennesker med ulike utfordringer, det være seg rus, prostitusjon eller funksjonshemninger. Det vi ser, for tolvte året på rad, er kreativiteten og ressursene mange av Velferdsetatens brukere besitter. Derfor legger vi forholdene til rette for en presentasjon av arbeidene i verdige rammer og for et bredt publikum.

Samfunnet har lett for å se på disse brukergruppene som et problem, og ikke som medmennesker. Det kan senke deres selvbilde og gjøre dem blinde for egne muligheter. Velferdsetaten jobber aktivt for å dekke mer enn brukernes materielle behov, og la deres kreativitet og ressursrikdom komme til syne. Først og fremst ønsker vi at Kaleidoskop skal vise menneskene bak merkelappene.

Kaleidoskop åpnes av sosialbyråd Anniken Hauglie klokken 1700 tirsdag 17. september 2013. Corruso, et kor bestående av sangere med jobber innen rusfeltet i Oslo, synger på åpningen. Utstillingen i Rådhusgalleriet er åpen til søndag 22. september, og åpningstidene er 1000 – 1800 på hverdagene og 1200 – 1600 i helgen.

Relaterte saker