Søk i Aktiv i Oslo

Arrangementet er fullført.

Image – Norske forfatterportrett fra kobberstikk til silverprintser hovedbilde
lørdag 

Image – Norske forfatterportrett fra kobberstikk til silverprintser

ntso

Forfatterportrettet var en viktig del av bokkulturen allerede tidlig i trykkekunstens historie. Ofte ser vi forfatterne skrivende, gjerne melankolsk og drømmende, i bøker, aviser og på reklameplakater. Gjennom utsnitt, blikk, holdning og symboler forteller bildene ulike historier om hvordan forfatteren ønsker å fremstå og om hvordan leseren kan oppfatte tekstens litterære univers.

Med portretter av forfattere som Dorothe Engelbretsdatter, Henrik Ibsen og Linn Ullmann viser utstillingen Image hvordan bildet av forfatteren har fremstått i kobberstikk, dødsmasker, silverprints og i moderne fotografi.

I Nasjonalbibliotekets utstilling vises portretter av mange kjente bildeskapere, som Edvard Munch, Anders Beer Wilse og Morten Krogvold. Sistnevnte er kjent for sine sterke visuelle møter med menneskene han fotograferer, og har nå tatt en serie av vår tids fremste forfattere som Linn Ullmann, Edvard Hoem, Vigdis Hjorth, Olav H. Hauge, Inger Hagerup, Stein Mehren, André Bjerke, Halldis Moren Vesaas, Jon Fosse og Tove Nilsen.

Utstillingen er åpen i Nasjonalbibliotekets åpningstider.

Relaterte saker