Arrangementet er fullført.

Idealist eller realist? Foredrag ved Jonas Gahr Støre hovedbilde
torsdag 

Idealist eller realist? Foredrag ved Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre - Foto: Lars Røed HansenHvor skal man plassere realpolitikken i spennet mellom idealisme og realisme?

I løpet av de siste to årene har Litteraturhuset gjennomført en serie med debatter og foredrag knyttet til dilemmaer i norsk utenrikspolitikk. Serien har vært en del av Utenriksdepartementets Refleksprosjekt, men har vært styrt av Litteraturhuset. Et dilemma fordrer valg, og det er utenriksministeren som til sjuende og sist foretar disse valgene. Vi har sendt ham en liste med kritikken og utfordringene han har fått i løpet av serien, og bedt ham holde et personlig foredrag hvor han både svarer på disse og selv peker på de største dilemmaene han ser i norsk utenrikspolitikk.

Arrangementet avslutter Litteraturhusets serie Norge i verden. Idealist eller realist?.

Tirsdag 29. november kl. 1900, i Wergeland
Gratis

Relaterte saker

Eventbilde: Martemos teaterworkshop
søndag
16:15