Arrangementet er fullført.

Gratis idrettsaktiviteter for barn og unge i 2012 hovedbilde
torsdag 

Gratis idrettsaktiviteter for barn og unge i 2012

Ole spiller ball

Oslo Idrettskrets har i år satt i gang Klubbtiltak Storby, slik at alle barn og unge i Oslo skal få begynne på de idrettene de ønsker. Gjennom klubbtiltakene skal idrettslagene gis økonomisk støtte for å møte utfordringene i sitt lokalmiljø. 43 klubber får støtte til å drive 67 tiltak rundt om i Oslo. Tiltakene er gratis aktivitetstilbud for barn og unge i Oslo.

Oversikt over klubbene finnes på Idrettsforbundets hjemmesider >>