Søk i Aktiv i Oslo

Fra Beatforfatterne til The New York School hovedbilde

Fra Beatforfatterne til The New York School

 Litteratur på Blå

Fra Beatforfatterne til The New York School. 1950 – 1970 

Tirsdag 19. november kl 19.00 på Blå. CC: 30,-

Begrepet Beatgenerasjonen kan også sies å favne en hel generasjon forfattere som virket på 1950- og 1960-tallet, spesielt i Amerika, blant annet i New York. De tre mest kjente fra denne perioden er Jack Kerouac, Allen Ginsberg og  William S. Burroughs. Tre forfattere som blant annet hadde det til felles at de i tillegg til å skrive bøker som alle ble ansett for å være obskøne, dyrket det ikke-konforme og den spontane kreativiteten. Beatforfatterne og -poetene viste både en intens, utagerende tilstedeværelse i sine umiddelbare omgivelser og en søken etter dypere åndelig forståelse.

Den løssluppene, ikke-konforme stilen, ble også videreført noen tiår senere av en gruppe amerikanske forfattere, malere, dansere og musikere som fikk betegnelsen The New York School.

Deres poetiske uttrykksmåte var ofte lys, voldelig eller observerende. New York School-poetene skrev på en umiddelbar og spontan måte som kan minne om stream of consciousness, ofte ved hjelp av særdeles levende billedbruk. De hentet inspirasjon fra surrealismen og moderne avant-garde-kunstbevegelser, spesielt abstrakte malere og action painting-bevegelsen med Willem de Kooning og Jackson Pollock i spissen. I tillegg til at de kan sies å bære et slektskap til flere av 50-tallets Beatforfattere.

Forfattere som ofte assosieres med the New York School inkluderer blant annet: John Ashbery, Frank O’Hara, Kenneth Koch, James Schuyler, Barbara Guest, Ted Berrigan, Bernadette Mayer, Alice Notley, Kenward Elmslie, Ron Padgett, Lewis Warsh, og Joseph Ceravolo.

Tre norske forfattere som slekter på denne uttrykksformen, og som kan sies å ha lat seg influere av poeter fra denne epoken, er blant annet Jan Erik VoldNils-Øivind Haagensen og Terje Thorsen. Alle forfatterne bruker et muntlig, men presist språk. De sirkler ofte rundt det dagligdagse, det hverdagslige og det urbane, men er i stand til å bekle dette på en ny og annerledes måte, både språklig og billedlig, som er med på å tøye våre oppfatninger av hva et dikt er.

De møtes på Litteratur på Blå for å samtale om The New York School, hva disse forfatterne har betydd for litteraturen, hvordan de har vært med på å prege deres egne forfatterskap og hvorvidt disse forfatterne fremdeles besitter evnen til å forføre unge lesere i dag, slik de gjorde for mer enn 50 år siden.

Kveldens ordstyrer er forfatteren Mathias R. Samuelsen. Han har gått forfatterstudiet i Bø og har en mastergrad i litteraturvitenskap fra NTNU, hvor han skrev om Beatforfatteren Gary Snyder.

Relaterte saker