Søk i Aktiv i Oslo

Forskningsdagene: Økonomisk krise = politisk kaos? hovedbilde

Forskningsdagene: Økonomisk krise = politisk kaos?

 krise

Seminar. Hvilke lærdommer kan trekkes fra andre økonomiske kriser?

Den økonomiske krisen har hatt dyptgripende sosiale og politiske effekter i Sør-Europa. Hvordan har krisen vært håndtert og kunne det vært gjort annerledes? Hvor unikt er det som skjer? Hvilke lærdommer kan trekkes fra andre økonomiske kriser?

Hva skjer i Hellas og Spania, som er blant de EU-landene som er hardest rammet av den økonomisk krisen? Vi får ferske rapporter fra disse landene av Asimina Michailidou, seniorforsker på ARENA, og Agustín José Menéndez, professor ved Universitetet i León og ARENA.

Hvor unikt er det som nå skjer i Sør-Europa? Var det aktuelle alternativer til de løsningene som ble valgt for å håndtere krisen, som statlig økonomisk hjelp til banker? Bent Sofus Tranøy, professor ved Høgskolen i Hedmark og Markedshøyskolen, sammenligner med tidligere kriser. Hvordan taklet Finland krisen etter Sovjetunionens fall? Hvordan taklet norske og svenske myndigheter bankkrisen tidlig på 1990-tallet? I nåtid har dessuten Island, baltiske land og Irland taklet krisen på ulike måter, og kanskje med større hell enn middelhavslandene?

Tidspunkt: Onsdag 18. september kl. 18.00-20.00
Sted: Litteraturhuset, Nedjma
Gratis
Arrangør: ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo

Møteleder: Erik Oddvar Eriksen, ARENA
Seminaret holdes på engelsk.

Relaterte saker