Arrangementet er fullført.

Festival – «Fortidens nåtid: Verdens immaterielle kulturarv» hovedbilde
søndag 
17:00
Cosmopolite Scene

Festival – «Fortidens nåtid: Verdens immaterielle kulturarv»

(For English, scroll down)

De som elsker mangfold åpner grenser! Kom og se mangfold fra alle verdens hjørner! «Fortidens nåtid: Verdens immaterielle kulturarv er en ekte kulturfestival med nasjonale retter, musikk, dans, tradisjoner, kunst, håndverk, sosiale skikker og mye mer!

For mange folkegrupper er den immaterielle arven en kilde til identitet med forankring i historien. Arvens immaterielle karakter gjør den særlig sårbar og derfor er i ferd med å forsvinne på grunn av globalisering, konflikter og vår hurtig skiftende livsstil. Dette prosjektet kaller for å ta vare på denne arven og formidle den til neste generasjoner ved å stimulere kulturarbeid og øke kulturfaglig kompetanse. Profesjonelle aktører fra alle verdens hjørner kommer til å vise frem denne kulturperlen og starte en debatt om erfaringsutveksling og bærekraftig utvikling.

Facebook-event:

Kjøp billetter:

Prosjektet støttes av UNESCO Norge, LNU – Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Frifond, Oslo Kommune, Oslo musikkråd.

ENGLISH:
Those who love diversity open borders! Come and see diversity from all corners of the world! «The Present of the Past: The World’s Intangible Cultural Heritage» is a real cultural festival with national dishes, music, dance, traditions, arts, crafts, social customs and much more!

For many groups of people, the intangible cultural heritage is a source of identity with anchoring in history. Its intangible nature makes it particularly vulnerable and is therefore disappearing because of globalization, conflicts and our fast-changing lifestyle. The project «The Present of the Past: The World’s Intangible Cultural Heritage» calls to preserve this heritage and convey it to the next generations by stimulating cultural work and increasing cultural competence. Professional actors from all corners of the world are coming to show up on one of the Oslo’s leading stages, Cosmopolite, to demonstrate this beauty and start a debate on experience exchange and sustainable development.

Facebook-event:

Kjøp billetter:

The project is supported by UNESCO Norway, LNU – Norway’s Child and Youth Organizations, Frifond, Oslo Municipality, Oslo Music Council.

Relaterte saker

Eventbilde: «Operasjon Grefsenkollen 1945»
tirsdag

«Operasjon Grefsenkollen 1945»

«Operasjon Grefsenkollen 1945» – en familievennlig, koronavennlig, og råspennende friluftsopplevelse basert på virkelige hendelser fra 2. verdenskrig.

Eventbilde: Konsert – Erlend Apneseth Trio
tirsdag

Konsert – Erlend Apneseth Trio

Erlend Apneseth Trio er et av Norges mest innovative og aktive band om dagen, som forener lyden av norsk folkemusikk, jazz og elektronika på en helt særegen måte.

Eventbilde: Bernhoft solo i Bærum Kulturhus
torsdag
18:30

Bernhoft solo i Bærum Kulturhus

FLYTTET! Én mann, én gitar – helstøpt og sjelfullt. Skaff deg dine billetter nå!