Søk i Aktiv i Oslo

Arrangementet er fullført.

Etikk eller butikk? Norske investeringer i Latin-Amerika hovedbilde
mandag 
17:00

Etikk eller butikk? Norske investeringer i Latin-Amerika

ntso

Norske politikere debatterer næingslivets rolle i norsk utviklingspolitikk på Kulturhuset 12. oktober

Næringslivet er en viktig utviklingsaktør og vektlegges i stadig større grad i norsk utviklingspolitikk. Å skape «jobber med gode arbeids- og lønnsvilkår» og gode rammevilkår for anstendig næringsliv er en hovedsatsning for regjeringens utviklingsarbeid. Næringslivet skaper arbeidsplasser og hjelper folk ut av ekstrem fattigdom.

Samtidig ser vi at norske investeringer bidrar til konsekvenser som går på bekostning av urfolk, menneskerettighetene og miljø. Til tross for fattigdomsreduksjon vokser forskjellene mellom og innad i land. Dette er særlig synlig i Latin-Amerika. Hvordan skal vi sørge for at den økonomiske veksten går hånd i hånd med en politikk som sikrer fordeling og ivaretar andre sentrale utviklingshensyn?

Hvordan kan vi sikre at norske investeringer ikke går på akkord med menneskerettigheter og grunnleggende prinsipper for norsk utviklingspolitikk?

Relaterte saker