Søk i Aktiv i Oslo

Debatt om Biomangfold hovedbilde

Debatt om Biomangfold

Debatt om biomangfold på Litteraturhuset

22. mai er FNs internasjonale dag for biomangfold, og Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) markerer dagen med debatt på Litteaturhuset!

Tap av biomangfold er regnet for å være et like stort miljøproblem som klimaendringene, men nå opplever vi en storsatsing på å øke kraftproduksjonen, og subsidierer tiltak som ødelegger mye natur. Planer for å fase ut oljeproduksjonen er så å si ikkeeksisterende. Politikere og store deler av miljøbevegelsen har konsentrert seg om klimaproblemet på bekostning av andre miljøproblemer.

Gjennom ordningen grønne sertifikater gis det millioner i tilskudd for å øke kraftproduksjonen i Norge. Antall søknader om å bygge ut vannkraftverk er mangedoblet, flere tusen kvadratkilometer areal kan bli vindkraftanlegg, og det er foreslått å beplante Norge med såkalt klimaskog. Samtidig er det lite som tyder på klimautslippene er på vei ned. Vi spør: Er fornybarsatsingen verdt naturkostnaden? Tar vi egentlig miljøkrisa på alvor, eller vil vi bare sikre oss lave strømpriser og fortsatt vekst? Hvordan kan vi få miljø-Norge til å se miljøkrisene i sammenheng, og ikke på klima som et isolert problem?

Panelet består av:

· Silje Lundberg, leder for Natur og ungdom

· Einar Wilhelmsen, leder for fornybaravdelingen i ZERO

· Erling Sande (Sp), leder av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget

· Joakim Hammerlin, filosof og forfatter

· Rune Aanderaa, daglig leder i SABIMA

Ordstyrer er Rasmus Hansson, tidligere generalsekretær i WWF

Les mer om debatten på Litteraturhuset >> 

Relaterte saker