Søk i Aktiv i Oslo

Arrangementet er fullført.

Bots- og bededag hovedbilde
torsdag 

Bots- og bededag

Bots og bededag - kirke

Tidligere var det flere bots- og bededager, men disse ble avskaffet under reformasjonen på 1500-tallet. Det var gammel skikk i kirken å holde bots- og bededag ved bestemte foranledninger, for eksempel store ulykker.

I Norge ble bots- og bededagen flyttet ved lov i 1915 til fredag før allehelgenssøndag. Allehelgensdag er første søndag i november. I 1950 flyttet man bots- og bededagen igjen til søndag før Allehelgensdag, slik at bots- og bededagen i dag feires en uke før Allehelgensdag.

Relaterte saker