Arrangementet er fullført.

Boklansering: Mestrer/mestrer ikke – jakten på det normale barnet hovedbilde
torsdag 

Boklansering: Mestrer/mestrer ikke – jakten på det normale barnet

mestrer/mestrer ikke - jakten på det normale barnet

Presentasjon av boka ved forfatterne Mari Pettersvold og Solveig Østrem. Påfølgende kommentarer av Lena Jensen, Foreldreutvalget for Barnehager, Reidar Hjermann, Barneombud, med flere.

Norske kommuner begår lovbrudd i sin iver etter å kartlegge barnehagebarn. Barns personvern legges til side til fordel for argumenter om ”barnets beste” og ”tidlig innsats”. Private og offentlige aktører går offensivt til verks overfor kommuner og barnehager for å selge kartleggingsmateriell og pedagogiske programmer.

Mestrer, mestrer ikke. Jakten på det normale barnet viser den nye trenden med salgbare verktøy som har inntatt barnehagene. Boka avslører måleregimet som, i godhetens navn, innføres for å oppnå politisk og faglig prestisje – og for å tjene penger.

Jakten på målbare verdier fører til en standardisering med ”det normale barnet” som ideal. Som et alternativ til denne tendensen tar forfatterne til orde for å ha tillit.til førskolelærerne og sette demokratisk deltakelse, metodefrihet og mangfold i sentrum.

Arrangementet er gratis

Les mer om arrangementet «Boklansering av Mestrer/mestrer ikke- jakten på det normale barnet» >> 

Relaterte saker