Søk i Aktiv i Oslo

Arrangementet er fullført.

Askeonsdag hovedbilde
onsdag 

Askeonsdag

Askeonsdag
Foto: John / Flickr.com

Askeonsdag

Askeonsdag – starten på fasten

Askeonsdag er en kristen helligdag, som markere begynnelse på fastetiden. Fasten varer fra askeonsdag til påskeaften. Det er 44 dager, men siden folk ikke skal faste på søndagene blir fasten på 40 dager. Karnevalsfeiringer og fastelavnsfeirngen skal være avsluttet før askeonsdag. Dagen før askeonsdag; feittirsdag, Fat Tuesday eller Mardi Gras er den siste festdagen og askeonsdag er den første fastedagen.

Når askeonsdag er varier med hensyn til når det er påske. Første påskedag er en bevegelig dag som fastesette ved hjelp av vårjevndøgn og månen. Første påskedag feires første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn. Askeonsdag er altså 44 dager før første påskedag. Fastelavnssøndag er søndagen syv uker før første påskedag, og askeonsdag er onsdagen etter fastelavnssøndag.

Til minne om menneskets dødelighet

Askeonsdag har tradisjonelt vært en dag da kirken har minnet folk om menneskets dødelighet. Fortsatt får menigheten i katolske kirker aksekors tegnet i panne. Asken korsene tegnes med kommer fra asken etter palmegrener som ble brukt året før til feiringen av palmesøndag. Palmegrenen blir brent kort tid for askeonsdag. Asken er gjerne blandet hellige oljer og litt vann.

Ordene som blir sagt når korset tegnes er: «Kom ihu, menneske, at du er støv og skal vende tilbake til støv» (Jf 1.Mos 3,19). Siden 1970 kan presten i stedet si: «Vend om og tro på Evangeliet».
I gamle dager og i bibelsk tid var det vanlig å drysse aske over hodet som et tegn på anger ovenfor Gud.

Relaterte saker