Søk i Aktiv i Oslo

Arrangementet er fullført.

Hovedstad med ambisjoner hovedbilde
tirsdag 
18:00

Hovedstad med ambisjoner

ntso

Hovedstad med ambisjoner

Den originale slottsmodellen er selve diamanten i Bymuseets utstilling om Christiania for 200 år siden. Hendelsene på Eidsvoll medførte at byen ble offisiell norsk hovedstad, og i mangel av representative bygg ble borgernes private boliger, skoler og militære anlegg tatt i bruk for helt nye formål. Derfor viser utstillingen Paleet med sin elegante hage, som Bernt Anker hadde testamentert til kongebolig allerede i 1805.

Fra 1814 samlet stortingsrepresentantene seg i Katedralskolens aula, visstnok med medbrakte lysekroner for å sikre nok arbeidslys, mens regjeringsmedlemmenes kontorer ble lagt til Stiftsgården, Rådhusgaten 13. Behovene for mer representative og effektive bygg krevde handlekraft. Børsen, tegnet av arkitekt Grosch, sto ferdig i 1828, og da de ytre festningsverkene ble nedlagt, ble blant annet filialen for Norges bank (1830) og Christiania teater(1837) tegnet av samme arkitekt og plassert i dette området.

Enda viktigere idag er at slottsarkitekt Linstows og Carl Johan fikk gjennomslag for en utvidelse av byen mot vest, ved at byen ble forbundet med det nye slottet via en bred paradegate, vår tids Karl Johan.


Bymuseet, Frognerveien 67
0266/Oslo

Relaterte saker