Arrangementet er fullført.

8.mars toget 2016 hovedbilde
tirsdag 
18:00

8.mars toget 2016

8.mars

Velkommen til 8.marsarrangementet på Youngstorget kl 1800 med påfølgende tog. Dette er årets vedtatte paroler:

1. FEMINISMEN ER GRENSELØS – GI VERN TIL
KVINNER PÅ FLUKT!
2. Kampen mot rasisme er også kvinnekamp!
3. Likestilling betyr fred i verden
4. Støtt kurdiske kvinners kamp mot Daesh!
5. Kvinner i alle verdensdeler krever: abort og prevensjon – Selvvalgt svangerskap!
6. TISA, TTIP, EØS: Ødelegger demokratiet, svekker kvinners stilling!
7. Likestilling i arbeidslivet = Likelønn og hele stillinger
8. Arbeid til alle – 6 timers normalarbeidsdag!
9. Lønnet arbeid til alle – nei til praksisplass som gratis arbeidskraft
10. Barnehageplasser til alle – også flyktningbarn!
11. Kvinner rammes hardest – stopp innstramminger i utlendingsloven!
12. Ikke svekk kvinners stilling – styrk likestillingsloven
13. Transrettigheter er kvinnekamp. Innfør tredje kjønnsalternativ nå!
14. Havarikommisjon for alle partnerdrap! Stopp vold mot kvinner!
15. Stopp Pornokulturen
16. Oslo Strippefri by!
17. Håndhev sexkjøpsloven – flere og bedre hjelpetiltak!

De som har fått gjennomslag for paroler i årets tog står selv ansvarlig for å male og bære disse. Alle hovedparolene males med hvit skrift på rød bunn.

 

Finn arrangementet på Facebook her >>

 

Les mer om 8. mars her>>

Relaterte saker