Søk i Aktiv i Oslo

Arrangementet er fullført.

17. mai – Norges grunnlovsdag hovedbilde
onsdag 

17. mai – Norges grunnlovsdag

Den 17. mai er Norges nasjonaldag og på denne dagen i 1814, ble landets grunnlov vedtatt på Eidsvoll.

Forsamlingen valgte enstemmig prins Christian Frederik, til konge av et uavhengig Norge. Grunnloven er i teksten datert 17. mai, men ble først signert og beseglet dagen etter, den 18. mai. Norge var dermed i en kort periode, en uavhengig stat. Dette varte ikke mer enn 10 måneder. Da måtte Norge, etter en kortvarig krig med Sverige, inngå våpenhvile gjennom Mossekonvensjonen. Denne avtalen innebar at Norge godtok en personalunion med Sverige, men beholdt Grunnloven med de endringer som unionsinngåelsen gjorde nødvendige. Det medførte blant annet at ordet «uafhængigt» i § 1 i den reviderte Grunnloven av 4. november 1814 ble erstattet med ordet «selvstændigt». Innenfor unionen beholdt Norge selvstendighet og separate statlige institusjoner, bortsett fra kongen og utenrikstjenesten.

17. mai er en offisiell flaggdag og offentlig høytidsdag med arbeidsfri i Norge. Barn og voksne har siden slutten av 1800-tallet feiret dagen mer enn det som er vanlig for mange andre lands nasjonaldagsmarkeringer, blant annet med barnetog og korpsmusikk.

 

Relaterte saker