Søk i Aktiv i Oslo

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark

Skarvan og Roltdalen – urørt fjell- og skogområde

Skarvan og Roltdalen– følg linken til Direktoratet for naturforvaltnings nettsider

Fylke: Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark inneholder et tilnærmet urørt fjell- og skogområde typisk for Trøndelag. Området er et av de største inngrepsfrie områdene i regionen, og inneholder en rekke interessante kulturminner, spesielt knyttet til kvernsteindrifta.

I området finnes hele registeret av de vanligste dyre- og fugleartene. Særlig hare, rype og skogsfugl har store bestander. I tillegg kan du møte på en del sjeldne arter, som storlom, bergand, hønsehauk, kongeørn, jaktfalk og dvergspett.