Søk i Aktiv i Oslo

Øvre Pasvik nasjonalpark

Øvre Pasvik – en bit av den sibirske taigaen i Norge

Øvre Pasvik – følg linken til Direktoratet for naturforvaltnings nettsider

Øvre Pasvik er Nordkalottens største urskogområde med en stor bestand av brunbjørn.  Formålet med opprettelsen av Øvre Pasvik nasjonalpark er å bevare et av landets største gjenværende urskogsområder. Nasjonalparken ligger på grensa mot Finland og Russland, og furuskogen kan sies å være en flik av den sibirske taiga.

Øvre Pasvik byr på fantastiske villmarksopplevelser enten til fots, på ski eller i kano. I skogen kan du finne den store stillheten, kun brutt av fiskevak og fuglesang.

Nasjonalparksenter for Øvre Pasvik

Svanhovd miljøsenter
9925 Svanvik
tlf. 78 97 36 00