Søk i Aktiv i Oslo

Øvre Dividal nasjonalpark

Øvre Dividal – jervens rike

Øvre Dividal– følg linken til Direktoratet for naturforvaltnings nettsider

Fylke: Troms

Øvre Dividal nasjonalpark er opprettet for å bevare et stykke typisk innlandsnatur i den nordlige landsdelen. I Øvre Dividal Nasjonalpark er det mange store rovdyr, blant annet bjørn, gaupe og ulv, men  særlig er det mye jerv. Her finner du et mangfold av dyr og planter, i et av Nord-Norges mest varierte villmarker.  Nasjonalparken er også hjemstedet til rundt 50 rødlistearter av lav, sopp og biller.

Informasjon

Statsskog – Fjelltjenesten i Troms
Dagfinn Reiersen, distriktssjef
Tlf. 77 83 67 02 / 958 19 229