Søk i Aktiv i Oslo

Møysalen nasjonalpark

Møysalen – et storslagent og kontrastfylt landskap

Møysalen– følg linken til Direktoratet for naturforvaltnings nettsider

Fylke: Nordland

Lofoten og Vesterålen har et storslagent og kontrastfylt landskap, og representerer natur og landskapstyper som i liten grad er vernet tidligere. Møysalen nasjonalpark er med sine 51,2 km2 Norges tredje minste nasjonalpark. Fjellet Møysalen, 1262 moh. ligger sentralt i området. Dette er det siste større området i regionen som er lite berørt av tyngre tekniske inngrep.

Informasjon:

Nordland nasjonalparksenter
Storjord, 8255 Røkland
75 69 24 00
post@nordlandsnaturen.no

Fjelltjenesten i Statskog Nordland:
Fjelltjenesteleder Wenche Hjelmseth
75 15 79 57/ 948 53 738
wenche.hjelmseth@statskog.no