Søk i Aktiv i Oslo

Gutulia nasjonalpark

Gutulia – Urskog syd for Femundsmarka

Gutulia – følg linken til Direktoratet for naturforvaltnings nettsider

Fylke: Hedmark

Gutulia nasjonalpark ligger like sør for Femundsmarka, og ble opprettet for å bevare et urskogområde og et fjell- og myrlandskap som er karakteristisk for disse traktene. Trærne er uvanlig store, og flere er mange hundre år gamle.

Informasjon:

Statens naturoppsyn Femundsmarka
tlf.: 62 45 88 96