Søk i Aktiv i Oslo

Dovre nasjonalpark

Ikke bare vinden, men også historien suser

Dovre – følg linken til Direktoratet for naturforvaltnings nettsider

Fylker: Hedmark, Oppland

Dovre nasjonalpark er et snøfattig og ødemarkspreget fjellparti med runde og harmoniske topper som når opp i 1700 moh. De første brukerne av området var jegere og fangstfolk som fulgte flokkene av villrein for nærmere 6000 år siden. Pilegrimsleden, middelalderens hovedferdselsåre mellom Østlandet og Trøndelag, byr på flotte natur- og kulturopplevelser. Berggrunnen forvitrer lett og gjør sitt til at området har et svært rikt planteliv. Du finner så og si alle norske fjellplanter i området. Noen av dem er svært sjeldne og sårbare for klimaendringer.