Søk i Aktiv i Oslo

Ånderdalen nasjonalpark

Ånderdalen – storslått nordnorsk kystnatur

Ånderdalen – følg linken til Direktoratet for naturforvaltnings nettsider

Fylker: Troms

Ånderdalen nasjonalpark ligger på Senja og har utsikt til storslåtte kystfjell. Området er karakteristisk for ytre Troms. Her finnes opprinnelig furuskog og fjellbjørkeskog. Enkelte av de kortvokste, forvridde furutrærne kan være over 500 år gamle. Plantelivet er forholdsvis fattig, men på myrene finnes enkelte sjeldne arter.

Informasjon

Statsskog – Fjelltjenesten i Troms
Dagfinn Reiersen, distriktssjef
Tlf. 77 83 67 02 / 958 19 229