Søk i Aktiv i Oslo

Karneval - Verdens beste fester

Verdens beste fester

Karneval, selve ordet er morsomt. Det arrangeres karneval over hele verden og disse festene, ja de er simpelthen verdens beste fester. Februar er karnevalsmåneden. 

Hører du ordet karneval, tenker du vel først på Rio og i neste øyeblikk på samba. Det er karnevalet i Rio de Janeiro som har festet seg i hjernen vår, enten vi har sett det live eller bare på film og bilder. Det er en gedigen fest med lettkledde vakre brasilianske damer og fantastiske kostymer. Karneval er nesten synonymt med Rio, men det er slett ikke bare der det er karneval. Tvert imot feires karneval over nesten hele verden, spesielt i katolske land. For selv om karnevalsfeiringen rundt omkring ikke har mye religiøst innhold er opprinnelsen religiøs.

Før fasten

Ekte karneval skal feires før fasten innledes. Fasten varer i 40 dager og starter på askeonsdag. Autentiske karneval skal altså være over før askeonsdag.

Førkristne fruktbarhetsriter

Karnevalet har som de fleste skikker og feiringer et førkristent opphav. Fruktbarheten og den gryende våren ble feiret. De første feiringen kan ha funnet sted så tidelig som 600 år f.kr, sporene etter store fester er funnet i Osiris i Egypt. Det var også store karneval i Romerriket. De gamle skikkene ble holdt i hevd helt frem til 1400-tallet. Kirken var absolutt ikke glad i disse hedenske ritualene og prøvde å utrydde dem, men tradisjonene var så sterke at det ikke lot seg gjøre. Derfor valgte den romersk-katolske kirken å ta opp tradisjonen og gjøre den til sin, slik den har gjort så mange ganger med førkristne fester og feiringer. Kirken prøvde og fikk til en viss grad kontroll over innholdet i feiringen. Karnevalet ble blant annet knyttet til den førti dager lange fasten.

For løssluppent og frimodig

Kirken er likevel ikke udelt begeistret for karneval i våre dager heller. Under karnevalsfeiringen blir selv de mektigste av kirkens menn latterliggjort under det som kalles dårefesten.

Farvel til kjøttet

Det er i dag i de katolske landene de største karnevalene arrangeres. Det er ikke helt klarlagt hva ordet karneval betyr, men de fleste antar at det kommer fra latin og betyr farvel til kjøttet. I fastetiden skal du nemlig ikke spise kjøtt.

Når er fasten?

Fastelavn som er innledningen til fasten er fastlagt til søndag sju uker før påskedag. Første påskedag flytter seg, det er en bevegelig dag som faller mellom 22. mars og 25. april. Derfor flytter også fastelavn på seg (Pinse feires søndag syv uker etter påskedag). Askeonsdag er onsdagen etter fastelavn og fra og med askeonsdag starter selve fastetiden.

I 2011 er askeonsdag 9. mars, og innen den dagen skal altså alle autentiske karneval være over.