Søk i Aktiv i Oslo

Allehelgensdag og Alle Sjelers dag

Allehelgensdag

I Norge markeres Allehelgensdag første søndag i november.

Lys og kranser på kirkegården
I Norge er det vanlig at folk legger kranser og lys på kirkegårdene på Allehelgensdag. Det er mange gamle folkelige skikker knyttet til Allehelgensdag både i Europa og i Norge.

Dagen for martyrer som ikke har sin egen dag
Ingen har mulighet til å feire markeringene for alle salige og hellige som kjennes i kirken – til det er de for mange. Allehelgensdag, 1. november, ble i 610 innført av pave Bonifacius lV til minne om de martyrene som ikke hadde fått sin egen helgendag.

Hjelp i skjærsilden
I 998 ble 2. november innført som Alle sjelers dag; en dag til minne om alle døde, også de alminnelige sjeler. Denne dagen kunne man med bønn hjelpe avdøde gjennom skjærsilden.

Allehelgensdag er en stor helligdag i katolske land, og dagen var også helligdag i Norge frem til 1771. Den er avmerket på den gamle norske Primstaven. I det katolske Mexico har de en helt spesiell feiring 1. og 2. november som kalles for De Dødes dag.

Til minne om alle døde i protestantiske land
Etter reformasjonen ble de to dagene slått sammen slik at allehelgensdag nå er til minne om alle døde i protestantiske land. Både katolikker og protestanter har i nyere tid flyttet feiringen av allehelgensdag til første søndag i november.

Minnedag over reformasjonen
1. november er også en minnedag for reformasjonen, for det var på denne dagen Luther slo opp sine 95 teser på døren til Allehelgenskirken i Wittenburg.

All Hallows
Allehelgensdag heter på engelsk All Saints day eller All Hallows day. Noen av skikkene i forbindelse med allehelgensaften 31. oktober som Halloween, overlever i folkelige tradisjoner, men på grunn av Halloweens tilknytning til ånder og spøkelser, blir det av mange i dag feilaktig assosiert med Alle sjelers dag 2. november.

Alle Sjelers dag

2. november er Alle sjelers dag; dagen der de sjelene som er i skjærsilden skal minnes.

Den romersk-katolske kirke hadde tradisjon med å tenne lys på gravene denne dagen. I den norske kirken er det vanlig å pynte gravene på allehelgensdag, som i Norge er første søndag etter 1. november.

Og dagens primstavmerker er mange menneskefigurer. I Norge var det noen steder forbudt å spinne garn på denne dagen.

Les om den meksikanske feiringen av de dødes dag.

Lurer du på hva som skjer på Halloween i år?
Sjekk ut vår hva-skjer kalender!

Allehelgensdag og alle sjelers dag