Søk i Aktiv i Oslo

Allehelgensdag og Alle Sjelers dag

Allehelgensdag

Allehelgensdag og alle sjelers dag

Dagen for martyrer uten egen dag
Ingen har mulighet for å feire festene for alle salige og hellige som kjennes i Kirken – til det er de for mange. Allehelgensdag den 1. november, ble innført i 610 av pave Bonifacius lV til minne om de martyrene som ikke hadde fått sin egen helgendag.

I Norge markeres Allehelgensdag i våre dager første søndag i november

Hjelp i skjærsilden
I 998 ble dagen etter, 2 november innført som Alle Sjelers Dag, en dag til minne om alle døde, også de alminnelige sjeler. Denne dagen kunne man med bønn hjelpe avdøde gjennom skjærsilden.

Allehelgensdag er en stor helligdag i katolske land, og dagen var også helligdag i Norge frem til 1771. Den er avmerket på den gamle norske Primstaven.

I det katolske Mexico har de en helt spesiell feiring 1. og 2. november som kalles for De Dødes dag

Til minne om alle døde i protestantiske land
Etter reformasjonen ble de to dagene slått sammen slik at allehelgensdag nå er til minne om alle døde i protestantiske land. Både i katolikker og protestanter har i nyere tid flyttet feiringen av allehelgensdag til første søndag i november.

Minnedag over reformasjonen
1. november er også en minnedag for reformasjonen, for det var på denne dagen Luther slo opp sine teser på døren til Allehelgenskirken i Wittenburg.

Lys og kranser på kirkegården
I Norge er det vanlig at folk legger kranser og lys på kirkegårdene på Allehelgensdag. Det er mange gamle folkelige skikker knyttet til Allehelgensdag både i Europa og i Norge.

All Hallows
Allehelgensdag heter på engelsk All Saints day eller All Hallows day, og noen av skikkene i forbindelse med allehelgensaften 31. oktober, Halloween overlever i folkelige tradisjoner, men på grunn av deres tilknytning til ånder og spøkelser blir de av mange i dag feilaktig assosiert med Alle Sjelers dag 2. november.

Alle Sjelers dag

2. november er Alle Sjelers dag, dagen er til minne om de sjelene som er i skjærsilden.

Den romersk-katolske kirke hadde tradisjon med å tenne lys på gravene i dag. I den norske kirken er det vanlig å pynte gravene på allehelgensdag, som i Norge er første søndag etter 1. november.

Og dagens primstavmerker er mange menneskefigurer. I Norge var det noen steder forbudt å spinne garn på denne dagen.

Les om den meksikanske feiringen av de dødes dag.

Lurer du på hva som skjer på Halloween i år?
Sjekk ut vår hva-skjer kalender!