Søk i Aktiv i Oslo

Alnaelven - Oslos lengste elv

Alna – Oslos lengste elv

Mange tror at Akerselva er Oslos lengste elv, men det er det Alnaelva som er. Elva starter ved Alnsjøen i Lillmarak og har tilsig fra Breisjøen, Steinbruvann, Tokerudbekken og Østensjøvannet. Elva mottar tilsig også fra Oslos kloakknett og er ikke særlig ren når den renner ut i fjorden ved Bjørvika.

I 2007 startet arbeidet med Alna Miljøpark, ved Hølaløkka på Grorud kan du som en følge av dette oppleve en spennende vannpark. Parken har et kanalsystem og en liten dam med småfisk. Fra Furuset til Alfaset renner Alnaelva gjennom Alnaparken. Alnaparken er opprustet og byr blant annet på en amfibiedam. I Svartdalen er det nylig åpnet en splitter ny turvei langs fosser og gjennom et urskoglignende område. Turveien går fra Bryn til kværnerdalen.