Søk i Aktiv i Oslo

Samiske flaggdager i Norden

Samiske flaggdager i Norden

Samiske flaggdager i Norden

Her finner du oversikt over samiske flaggdager i Norden

Ønsket om samlende symboler for samene over landegrensene var bakgrunnen for samekonferansens vedtak om å innføre nye nasjonalsymboler – eget flagg, samefolkets sang og dag, senere også flaggdager.

Dette er de ti samiske flaggdagene i Norden:

  • 6. februar – Sámi álbmotbeaivi, Samefolkets dag. Dagen er også offisiell flaggdag i Finland, Norge og Sverige, dvs. at det flagges med nasjonalflagget for det respektive land.
  • 2. mars – Sametinget i Finland ble åpnet i 1996.
  • 25. mars – Maria budskapsdag. En tradisjonell samisk merkedag som i Den norske kirke er lagt til nærmeste søndag.
  • 24. juni – Sankthansdagen. Midsommarafton i Sverige blir lagt til fredag mellom 20. og 26. juni.
  • 9. august – FNs internasjonale dag for verdens urbefolkninger.
  • 15. august – Dagen da det samiske flagget ble godkjent i 1986. Er også fødselsdagen til Isak Saba (1875-1921) fra Unjárga/Nesseby, som skrev teksten til samefolkets sang «Sámi soga lávlla».
  • 18. august – Samerådet ble stiftet i 1956.
  • 26. august – Sametinget i Sverige ble opprettet i 1993. Innført 1996.
  • 9. oktober – Det første sametinget i Norge ble åpnet i 1989.
  • 9. november – Sameparlamentet i Finland ble opprettet i 1973.

Se også oversikt over offisielle norske flaggdager >>