Hold deg oppdatert!

Hva skjer - Premier - Konkurranser - Giveaways

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Barneleker

Her finner du noen morsomme barneleker som kan passe i en barnebursdag?

Sugerør i flaske

Antall deltakere: 1 eller flere
Bind et sugerør fast rundt livet med hyssing. Forsøk så å lirke det ned i en åpnet brusflaske uten å hjelpe til med hendene.
Premien er flasken med innhold.


Puste vatt

Til denne leken kreves det ikke så mange forberedelser. Det må være et stort bord, og rundt det setter du noen stoler slik at det er plass til alle skal være med. Til nød går det an å leke det ved gulvet også. Da må alle legge seg på magen med ansiktet inn mot midten.

Midt mellom barna, enten på bordet eller på gulvet legger du en vattdott. Den må ikke være for liten. Tell til 3, og så skal alle begynne å blåse på vattdotten. Det gjelder å få blåst den vekk fra seg. Selvom alle blåser alt de orker når vattdotten nærmer seg, hender det at den smetter rett forbi en av deltakerne. Den som er nærmest, må gå ut av leken.

De andre fortsetter, og til slutt er det bare to igjen. De to skal konkurrere for å se hvem som vinner.


Rive papirfigurer

Antall deltakere: fire
Utstyr: Store papirark
Plukk ut fire deltakere fra forsamlingen. Knytt ett skjerf foran øynene deres. Gi de deretter ett stort papir. De får i oppgave å rive ut en oppgitt figur på an angitt tid. Den som lager den fineste figuren har vunnet. Bruk gjerne forsamlingen til å avgjøre hvem som har revet den fineste figuren.


Spise-gulrot-leken

Antall deltakere: to-fire lag a to personer
Utstyr: Fiskestang eller kosteskaft, hyssing og gulrøtter
Bruk en fiskestang (uten krok), kosteskaft el. og fest en hyssing i enden. Bind deretter fast en gulrot i enden på skaftet/fiskestangen. Hvert lag består av to personer. Den ene skal holde fiskestangen/skaftet. Den andre personen skal spise gulroten, mens den har hendene på ryggen. Den som først klarer å spise opp gulroten vinner konkurransen.

Variasjon: For å gjøre det enda vanskeligere kan personen som skal spise gulroten stå på et bein mens han/hun spiser gulroten.


Tegnestafett

Antall deltakere: Lag på ca. seks personer
Utstyr: Ferdige lapper med tegneoppgaver

Del deltakerne inn i lag med ca. seks personer, og plasser lagene på bord som står så langt fra hverandre som mulig. Den som leder leken har på forhånd laget en del tegneoppgaver. Førstemann på hvert av lagene kommer fram og får den første tegneoppgaven. Denne går tilbake til laget sitt og begynner å tegne oppgaven. De andre på laget skal gjette hva som tegnes. Den som tegner får ikke lov til noen ting, – bare riste på hode når det blir sagt gale svar. Den på laget som klarer å gjette det riktige svaret, løper fram til den som leder leken, og får en ny oppgave. Det laget som først blir ferdig med alle oppgavene har vunnet.


Skostafett

Antall deltakere: Lag på ca. seks personer
Utstyr: Deltakernes sko

Alle deltakerne tar av seg skoene og legger de i en stor haug på gulvet. Den som leder leken blander skoene godt. Del deltakerneinn i passe antall lag med ca. seks deltakerne på hvert av lagene. Lederen starter leken og førstemann på hvert av lagene løper fram og finner sine sko. Deretter tar han/hun på seg skoene (remmer skal festes og lisser knytes). Så løper han/hun fram og klapper nestemann på skulderen. Det laget hvor deltakerne først har funnet alle skoene sine, har vunnet.


Tre blyant på flasken

Du trenger: Blyant , hyssing og flaske.

Deltagerne skal her forsøke å treffe flasken med blyanten som de har hengende i et snøre rundt livet. Det er ikke lov å hjelpe til med hendene.
Gjør det gjerne enda vanskeligere med at deltakeren skal holde fast en ballong mellom knærne !


Hvordan ser jeg ut?

Antall deltakere: En mann og en dame

En mann og en dame blir stilt opp med ryggen mot hverandre. Oppgaven er at de skal gi en så nøyaktig beskrivelse av hverandre som mulig både når det gjelder utseende og påkledning. Den som er flinkest vinner.


Adjektivhistorier

Antall deltakere: Hele selskapet

Utstyr: Lag en ferdig historie på forhånd som «selskapet» kan fylle inn ulike adjektiver

Du lager en historie på forhånd fra f.eks det som skal foregå i den anledningen som du skal bruke historien, fra en kongress, møte , leir e.l. Istedenfor å skrive inn adjektiver i historien lager du en åpen plass. Deltakernes oppgave blir da å komme med forslag til adjektiver som skal fyll de åpne plassene i historien. Til slutt leser du opp historien for forsamlingen.


Moro med hatter

Antall deltakere: fire- seks
Utstyr: Hatter, historie

Denne leken egner seg best for fire til seks deltakere. Skriv en morsom historie om like mange personer med navn som det er deltakere i leken. Navnene kan gjerne være oppdiktet og tilpasset personene i historiene. Navnene skal forekomme like mange ganger i historien. På et bord legges så mange hatter som det er personer i historien, bruk fantasien og tilpass hattene til rollene. Bordet med hattene settes foran deltakerne.

Forklaring før rollespillet: Hver deltaker får et navn/rolle m/hatt og skal spille en av personene i historien. Hver gang navnet blir nevnt skal han/hun fort sette hatten på hodet, og ta den av og legge den på bordet når neste navn nevnes.

Les nå opp historien. Tilskuerne kan være dommere og kåre en vinner.


Eplespising

Antall deltakere: fire-åtte
Utstyr: Epler eller pølser, snor, noe å feste snorene i – f.eks et langt skaft

Et visst antall epler (gjerne også pølser) henges opp i en snor i passende høyde. De konkurrerende skal spise oppdele eplet uten å berøre det med hendene. Hold hendene på ryggen.

Variasjon:

Eplet legges i et vaskevannsfat, og de samme regler gjelder.


Teppeleken

Antall deltakere: tre
Utstyr: Et teppe

Tre personer tas ut av rommet. Mens de er ute, forklarer lekelederen hva leken går ut på. De tre personene kommer inn en for en og setter seg på gulvet. Deltakerne får et ullteppe over seg. (Skal dekke hele personen.) Lekelederen ber så personen om å gi han/hun et største plagget som han/hun har på seg. Selvfølgelig mener lekelederen ullteppe, men som oftest vil den «utsatte» under teppet tenke på helt andre plagg. Kanskje vil det komme en genser el.l. lurende ut av «teppebylten». Lederen sier da fra om at det er feil plagg og be på nytt om å få det største plagget. Slik kan man holde på til de «moralske vedtekter» sier stopp.

Variasjon:

Den siste personen kan på forhånd ha blitt orientert om leken, og kan f.eks. ha på seg en badedrakt under. Man kan da oppleve at stilken som øyet sitter på viser, når avdukingen av den levende staturen skal foregå.


På jakt etter poser

Antall deltakere: to
Utstyr: En rekke plastikkposer

En person sprer en rekke plastikkposer rundt på gulvet. Plukk ut to deltakere fra forsamlingen, som får ett skjerf for øynene. Det er om å gjøre for de to å finne flest plastikkposer. Den som har funnet flest har vunnet.


Hva er det jeg kjenner på?

Antall deltakere: fire-seks
Utstyr: Skjerf, diverse matvarer

En deltaker av gangen får bind for øynene. Den som leder leken legger fram en del matvarer eller andre ting på ett bord. Den som har bind for øynene skal gjette hva den tar på. Ett poeng for hvert riktige svar. Den deltakeren som får flest poeng har vunnet.


Holde tale

Utstyr: hatt med papirlapper med ulike temaer

Her kan man lære å opptre for et publikum på en avslappet måte. I en hatt legges noen papirlapper med ulike titler. Deltakerne trekker en lapp av gangen, og skal på stående fot holde et foredrag på ett minutt over det oppgitte emne. Man kan også gi noen minutter på forberedelse. Den som holder det morsomste eller beste foredraget har vunnet. Konkurransen kan med fordel spres utover kvelden.


Syng en sang lek

Utstyr: Avissider

Alle deltakere kan være med på denne leken. Alle får utlevert en avisside og etter en bestemt melodi skal deltakerne synge rett fra teksten på avissiden.


Flasketuten peker på

Barna sitter i en ring. En tom brusflaske legges i midten. Bursdagsbarnet begynner. Før hun/han svinger flasken rundt må hun/han finne på en ting som «den som flasketuten peker på» skal gjøre. Her kan man variere «tingene» de skal gjøre etter alder.


Stolleken

En morsom lek hvor både store og små kan være med. Hvis det er 10 personer med, setter man 9 stoler i en ring.

Barna masjerer rundt stolene til musikk. Når musikken bilr skrudd av er det om å gjøre å sette seg på en ledig stol. Den som blir til overs er «ute». En stol tas vekk. Slik fortsetter leken til det er en stol igjen og en vinner.


Telepati-leken

Denne egner seg fint for litt større barn. Her er det kun to som er aktivt med, mens de andre skal forsøke å gjette hvordan de to kan kommunisere sammen. Er det ved tankeoverføring?. Eller er det en logisk forklaring på det?.

Leken går ut på at den ene av de to personene er ute av rommet mens den andre forteller resten av gjengen hvilken ting han eller hun skal tenke på.

Men aller først må de to personene avtale seg imellom uten at noen av de andre hører det. De kan for eksempel velge ut en farge. «Det første jeg peker på som har noe grønt på seg» er «tingen», eller «det første jeg peker på som har noe rødt i seg» er «tingen».

Fargen man velger holder man på i fire eller fem omganger. Dersom noen klarer å gjette sammenhengen, kan man gå direkte videre med et annet system for å forvirre. Den personen som går ut og inn av rommet kan markere med antall fingre han lukker døren med, hvilket nummer i rekken «tingene» skal være.

Lukker han for eksempel døren med fire fingre, er det ting nummer fire som er «tingen» og den er selvsagt ikke grønn.


Avskjed på grått papir

Denne leken passer best hvis det er mange barn med. Tre eller fire personer sitter ved siden av hverandre på en seng. Døren ut til de andre barna er lukket. De tre eller fire personene velger seg ut hvert sitt navn av barna på ut siden av døren og forteller hverandre hvem de har «valgt».

Så banker den første i rekka på døren og roper: «Kan jeg komme inn og fri» «Værsågod,» svarer de fire inne i rommet. Personen går inn og lukker døren bak seg. Så velger han ut den av de fire som han tror tenker på navnet hans og bukker for han eller henne. Hvis han bukker for riktig person svarer denne: » Du kan bli.» Hvis han bukker for feil person svarer denne : «Avskjed på grått papir» og gir vedkommende et spark bak. Han må da gå ut av rommet igjen og stille seg bakerst i køen.

De som gjetter riktig blir inne i rommet og personen på sengen må da velge seg ut et nytt navn og tenke på. Den av de fire på sengen som til slutt har flest frierier som har gjettet riktig, har vunnet.


Bjørnen sover

En lek som alltid er vellykket blant de minste. «Bjørnen» ligger i midten mens de andre barna holder hverandre i hendene og går rundt «den» mens de synger:

Bjørnen sover, bjørnen sover,
i sitt lune hi;
den er ikke farlig,
bare vi går varlig,
Men man kan nok,
men man kan nok
aldri være trygg.

Da «våkner» plutselig bjørnen og er rasende. «Den» løper etter de andre til den har fanget en som blir den nye «Bjørnen».


Kyss, klapp og klem

Dette er en lek som er gøyal og spennende for litt store barn. En gutt(jente) sitter med bena i kors på gulvet i et mørkt rom. Resten av guttene sitter i en ring rundt han.

Jentene står i kø utenfor. Den første i rekka bestiller hva hun vil ha, kyss, klapp eller klem, og antallet. Så får hun bind foran øynene og går inn i mørket, setter seg foran gutten og mottar det hun har bestilt.

Lyset blir slått på og det blir en overraskelse å se om det er drømmeprinsen eller ikke som har tildelt henne kyssene. Så byttes gutten ut og neste jente kommer inn.


Av og på teppet

Man trenger en lang teppekant eller et frittliggende teppe. Alle står langs kanten av teppet.

Alle står langs kanten av teppet. En opproper står utenfor. Han roper: «av teppet» og alle skal hoppe ut på gulvet. Han roper «på teppet» og alle skal hoppe på igjen.

Dette skal ropes fortere og fortere og det er også lov å rope på teppet, på teppet osv etter hverandre for å forvirre. Til slutt er en person igjen; vinneren.


Hviskeleken

Leken gjøres mens alle sitter til bords. Bursdagsbarnet begynner. Hun/han tenker ut et ord og hvisker det til sidemannen som som hvisker det videre igjen. Når ordet har gått rundt hele bordet og kommer tilbake til bursdagsbarnet er det gjerne forandret underveis.

Bursdagsbarnet skal si ordet som blir hvisket til henne høyt. Og etterpå skal hun si det riktige ordet.

Så er det nestemann som finner på et ord. Leken er slutt når alle barna har funnet på et ord hver.


Butikkleken

Noe man kanskje ikke vanligvis forbinder med bursdagsselskaper er det å leke butikk. Allikevel faller det stort sett meget positivt ut, særlig blant barn fra ca. 4 til 9 år.

Leken må planlegges i forveien slik at man kan spare opp tomme melkekartonger, eggkartonger, smørpakninger osv. Man kan også ha lekebutikk og det faller som regel enklere ut. Leker er det jo som oftest nok av på barnerommet. Lag en kasse til å ha pengene i eller bruk et leke-kassaapparat. Arranger butikken i et eller annet rom. Gjerne i stuen der det er god plass. Ordne varene på hyller rundt omkring.

La barna bytte på å være kassadame eller butikkmann. Penger kan man lage av papir eller man kan låne noen fra Monopolspillet.


Huske ting-leken

Ta et brett og sett forskjellige ting på det. Antall ting kan variere fra noen ganske få til mange.

Mindre barn: Man kan f.eks. ta et eggeglass, en spiseskje, en lekebil, en liten glassfigur og en banan. Legg et håndkle over tingene og bær brettet inn til barna. Brett håndkleet til side og la barna se på tingene i et halvt minutt. Deretter dekker du tingene med håndkleet igjen og bærer brettet ut. Barna må ikke snakke sammen.

Så er det om å gjøre å huske flest mulige av tingene som var på brettet.

For større barn: Kan man dele ut lapper og blyanter og f.eks. sette opp en liten premie for den som husker flest ting, og man kan ha flere ting slik at det blir vanskeligere.


Tegne på duken

Det å få lov til å tegne på papirduken etter at kakene, bollene og brusen er fortært, er en «lek» som har holdt seg i mange år. Sørg for å ha riklig med fine farger, gjerne tusj, men sjekk da at fargene ikke går gjennom og ødelegger bordet under. For å være sikker kan man legge en plastduk under papirduken. Kombiner gjerne med oppgaver (hvis barna er store nok).

Still dem gåter eller andre spørsmål og la dem «svare» på duken. Når barna skal gå hjem kan det ofte være morsomt å få med seg sin egen «firkant» av duken hjem.


Rødt og grønt lys

Denne leken egner seg godt både ute og inne. Leken passer for barn fra 4 år og oppover. Det må være minst tre personer med. Antallet oppad er det bare plassen som avgjør.

En person står inntill en vegg med ryggen mot de andre. Resten av flokken står på linje et stykke unna. (Ute kan man gjerne stå 20-30meter unna. Inne begrenser det seg selv.)

Personen som står med ryggen til roper «Grønt lys» og flokken beveger seg sakte mot ham. Så roper han plutselig «Rødt lys» og snur seg fort. Da må alle stå helt stille og de som ikke klarer å stoppe så fort og som rører på seg etter at han har snudd seg, de må gå tilbake til startstreken. Slik fortsetter det til vinneren klarer å ta på veggen.


Fargeleken

En annen variant av denne leken gjøres på følgene måte:

Still opp slik som til Rødt og grønt lys». Nå står personen ved veggen med ansiktet mot de andre.

Så sier han: Alle som har noe rosa på seg tar et skritt frem. Alle som har noe rødt på seg ta et skritt frem. Alle som har noe grønt på seg tar et skritt frem osv. Den som først tar i veggen har vunnet.


Kan du gjette hvilken sang jeg er?

Barna sitter i en stor ring på gulvet. I midten står aktøren. Han eller hun skal forsøke å forestille handlingen i en kjent sang. Foreksempel gå på alle fire og «spise» gress. Svaret er Fola, fola, Blakken. Den første som gjetter riktig sang skal være nestemann til å «spille» en ny sang.

Forslag til sanger man kan «være»:

Fola, fola Blakken, Bæ, bæ lille lam, Da klokka kalng, Den glade vandrer, En gresshoppefar og en gresshoppesønn, Ro, ro til fiskeskjær, Gubben Noa, Mikkel rev, Lisa gikk til skolen, Bjørnen sover, Min hatt den har tre kanter, Tut, tut sier onkels bil, På låven sitter nissen osv.


Døde elefanter

Denne leken er alle foreldres drøm og egner seg godt dersom barna begynner å bli ekstra ville. Leken går kort og godt ut på at et av barna sitter på en stol mens alle de andre legger seg ned på ryggen eller magen og lukker øynene. Det er om å gjøre å ikke røre på seg. Den som sitter på stolen må følge godt med og de som rører på seg er «ute».

De som er «ute» hjelper til med å se hvem som rører på seg. Den som blir liggende igjen til slutt, har vunnet.

Lykke til!