Yrkesfaglig utdanning - Finn en skole med yrkesfaglig utdanning

Det finnes gode muligheter til å få seg en utdanning innen mange fag, snekker, sekretær, rørlegger, murer, reiseliv med mer.
Se også hovedsiden om utdanning for mer spesifikke oversikter.