Utdanning: politi og toller - opptatt av lov og rett?

Det finnes gode muligheter til å utdanne seg innen politi og tollvesen i Norge.