Søk i Aktiv i Oslo

Sportsdrill – korpsdrill og drilldans

Hva er drill?

Av Hanne M. Hansen, fra Oslo Drill

Drill i den store verden

Moderne drill så man første gang I USA i 1932 og det ble da kalt “Pep Squads”, sterkt inspirert av militær sluttet orden på fotballbaner som pauseunderholdning. På 1950-tallet ble opplæring også gitt på skolene og drillkonkurranser ble holdt i hele USA. Nesten alle land i verden har nå drill og det arrangeres både NM, EM og VM i drill.

Drill er selvsagt eldre enn dette. Thailand og Arabia hadde “drilldansere” langt tilbake i tid, danserne kastet og drillet våpen, pinner, kniver eller fakler.  På stillehavsøya Samoa har lokalbefolkningen også holdt drilløvelser med våpen og andre gjenstander.

Drill i Norge

Til Norge kom drillen på 50-tallet og Bjølsen ungdomskorps fra Oslo sies å være det første korpset som hadde drill i Norge. Korpset deltok i 17. mai-toget i Oslo med drill allerede i 1959. Bispehaugen var også godt etablerte da de holdt oppvisning for gispende tilskuere på Landsstevnet i 1964. Det første organiserte drillkurset for instruktører ble holdt i Romerike krets av Norges Musikkorps Forbund med 11 deltagere sommeren 1978. I 1979 ble det holdt to landsomfattende kurs med en amerikansk instruktør.

To grener: korpsdrill og sportsdrillI

1991 valgte en gruppe drillere å melde seg ut av korpsforbundet for å stifte grenen sportsdrill.

Drill er i dag organisert i to forbund i Norge:

 • Sportsdrill
  (Norges Gymnastikk og Turnforbund – NGTF)
 • Korpsdrill
  (Norges Musikkorps Forbund – NMF)

I tillegg finnes det drillere i Norge som ikke er organisert i noe forbund.

Sportsdrill

Det største skillet på drillgrenene er at sportsdrillen, som det ligger i navnet, driver med sport og har turnmomenter med i sine program. Disse bruker bare drillstaven som sitt redskap. Sportsdrill er en estetisk idrett. Sportsdrill  av drilltekniske øvelser og øvelser hentet fra både ballett og turn. øvelsene koreograferes i et program som utøves til musikk. Programmet tilpasses gymnastenes alder og nivå. Det konkurreres individuelt, i par og i tropp.

Se også vår side om turn

Korpsdrill er også drilldans

Korpsdrill er kjent for de fleste, drillpiker er uløselig knyttet til den rike korpstradisjonen i Norge. Mindre kjent er det kanskje at korpsdrill har drilldans i tillegg til paradedelen.. I drilldans driller utøveren samtidig som hun/han danser etter fengende musikk og man får et virkelig underholdende program. Disse fremføres på konserter, forestillinger, konkurranser m.m. Paradeprogram fremvises under parader, korpsstevner og under marsjering i “gata”.

For mer om korps se våre sider om musikkorps, se også dans av alle slag

Drillinstrumenter (korpsdrill)

 • stav
 • flaggstav
 • pom pons (dusker som bl.a. cheerleadere bruker)
 • lysstav (stav med lyspatroner
 • evt. hatter, stokker, paraplyer m.m.

Hvem driller?

 • ca. 4000 drillere i Norge
 • både gutter og jenter, men en overvekt av jenter pr. idag
 • personer i alle aldre

Konkurranser

Det holdes vært år flere konkurranser både i NMF og NGTF, samt av frittstående arrangører. Aktiviteten øker sterkt i disse dager og det største NM i drill ble holdt i Oslo 22. juni 2002 med over 200 deltakere fra hele landet.