Søk i Aktiv i Oslo

Skolebesøk med faglig program for videregående skoler

Vil du prøve deg som gründer, politiker eller journalist?

“Learning by doing” er et viktig begrep innen pedagogikken. Gjennom aktivitet og direkte kontakt med yrkesgrupper kan elever tilegne seg førstehåndskunnskap om forskjellige samfunnsfunksjoner.

Her finner du oversikt over forskjellige pedagogiske opplegg som passer for elever og klasser på videregående skole. De fleste tilbudene er gratis, og elevene kan lære om bl.a. politikk, næringsliv og mediebransjen. Mange høgskoler og universiteter tilbyr også fagdager, omvisninger og veiledning i forskjellige studietilbud og yrkesvalg.