Søk i Aktiv i Oslo

Skole og utdanning i Oslo og Akershus

+  tilbud andre steder i Norge

Det finnes gode muligheter til å utdanne seg innen det meste i Norge, med stort utvalg av både lavere og høyere utdanning. Vi har samlet universiteter, høgskoler, fagskoler og folkehøgskoler i Norge på disse sidene. Mange av universitetene og høgskolene har også tilbud om etter- og viderutdanning.

Tilbudene om skole og utdanning  er sortert både etter fagtilbud og nivå

Skolebesøk med faglig innhold i Oslo og Akershus

Det finnes mange spennende tilbud om til skoleklasser i alle aldre, fra barneskolenivå til faglige opplegg for universiteter og høgskoler.
Her finner du oversikt over forskjelliger tilbud om skolebesøk og klasseturer med faglig innhold >>

Leirskole og klasseturer med overnatting

Det fleste skoleelever i Norge får tilbud om leirskole en gang i løpet av skoletiden i grunnskolen, dette er gjerne i i femte eller sjette klasse. Mange klasser reiser også på en tur i niende eller tienede klasse. Slike turer blir gjerne organiserte av foreldrene, det kan være alt fra fjellturer til turer til Polen. Det har også blitt vanlig med skoleturer i starten av videregående skole for at elevene skal bli kjent med hverandre. Klasseturer