Søk i Aktiv i Oslo

The Salmon Kunnskapssenter

Salmon er et interaktivt kunnskapssenter hvor du blir kjent med en av Norges viktigste næringer - havbruk og lakseoppdrett. På en engasjerende og spennende måte får elevene lære mer om norsk havbruk.

Norge er den største produsenten av atlantisk laks i verden. Målet til The Salmon er at elevene i ungdomsskolen får lære mer om norsk havbruk.

Primærmålgruppen for skoleprogrammet er elever på 8.-10. trinn på ungdomsskolen.

Gjennom et pedagogisk program og med bruk av interaktive stasjoner og nettbrett vil elevene bli tatt med på en engasjerende reise gjennom senteret. Konkurranseelementer med premiering vil også bygge opp under engasjementet og læringsopplevelsen.

Tematikken favner fra havet som fremtidens matfat, teknologi og bærekraftig matproduksjon, til samfunnsøkonomisk betydning, yrkesmuligheter og laks som mat.

Det pedagogiske programmet er tilpasset den nye læringsplanen og dekker kjerneelementer i flere fag, eksempelvis naturfag, samfunnsfag, mat & helse, arbeidslivsfag samt utdanningsvalg.

Besøket varer i ca. 90 minutter og er gratis. Alle elevene får en liten smasprøve ( erstatter ikke et måltid )

Språk: Norsk.

Send melding til The Salmon Kunnskapssenter

I vår personvernspolicy kan du lese mer om hvordan vi håndterer dine data på en sikker måte.