Søk i Aktiv i Oslo

Oslo Hudpleieklinikk Sentrum

Her behandler de personer med hudpro­blemer og utford­ringer i forhold til sin hud – og i forhold til moderne og effek­tive ansikts­løft, injek­sjons­be­hand­linger og virk­somme, spesial­de­sig­nede hudpro­grammer.

Oslo Hudpleie­kli­nikk ble etab­lert 1990 i Oslo med klinikker i sentrum, på Major­stua og Grüner­løkka og har fokus på este­tisk medi­sinsk hudpleie. Deres høyt kvali­fi­serte kosme­tiske syke­pleiere, leger og tera­peuter har solid erfa­ring og utdan­nelse innen sine spesial­felt og er konti­nu­erlig oppda­tert på hva som gjelder av teknikker og behand­lings­me­toder i inn og utland.

De har gjennom mange år behandlet fornøyde kunder, både med hudpro­blemer og utford­ringer i forhold til sin hud – og i forhold til moderne og effek­tive ansikts­løft, injek­sjons­be­hand­linger og virk­somme, spesial­de­sig­nede hudpro­grammer.

Hos Oslo Hudpleieklinikk får du behand­linger som:

  • Este­tiske ansikts­løft med fillere, botox, juver­derm, restylane og V-Soft Lift.
  • Medi­sinsk fotte­rapi
  • Micro­ne­ed­ling med penn, derma­roller eller Comcit
  • Hudfor­bed­rende behand­linger
  • Fore­byg­gende og pleiende behand­linger
  • Perm­a­nent hårfjer­ning, pigment og karbe­hand­linger med IPL laser
  • Perm­a­nent make-up.
  • Rådgi­ving

I tillegg har utfører de hudanalyse/skinscanning for å gi deg en så perfekt tilpasset behand­ling som mulig.

Oslo hudpleie­kli­nikk benytter kun verdens­kjente og aner­kjente produkter i sine behand­linger.

Relaterte sider

Send melding til Oslo Hudpleieklinikk Sentrum

I vår personvernspolicy kan du lese mer om hvordan vi håndterer dine data på en sikker måte.