Søk i Aktiv i Oslo

NHO Besøkssenter

Ta med skoleklasser og andre grupper til NHO sitt multimedierom hvor du gjennom dialog, filmer og spill lærer om næringslivet og bedriftenes rolle i samfunnet.

Velkommen til NHO Besøkssenter – Yppestadspillet

NHO Besøkssenter er et interaktivt multimedierom hvor dere løser utfordringer for bedrifter. Her får du innsikt i sammenhengen mellom verdiene som skapes i bedriftene og velferd som kommer alle til gode. Besøket tar 2 timer og koster ikke noe. Her kan de ta imot grupper på inntil 30 personer.

  • Hva er næringslivet?
  • Hva bidrar bedrifter med til samfunnet?
  • Hvordan finansieres velferd?
  • Hvem vil du bli?

NHO Besøkssenter tilbyr også ekstra temabaserte foredrag fra NHO eller en av deres landsforeninger.Tilleggsforedragene kan bestilles sammen med Yppestadspillet – eller separat. Et foredrag tar ca. 45 minutter.

Her kan du lese mer.

Målgruppe

Programmet passer best for elever fra videregående skole, men kan også tilpasses 10. klasse på ungdomsskolen, studenter, ungdomsorganisasjoner og andre interesserte.

Læreplan

Besøket kan knyttes opp mot samfunnskunnskap i videregående skole, spesielt rundt tema arbeids- og næringsliv, og politikk og demokrati. Fagområdet utdanningsvalg kan også være relevant, da elevene får innblikk i hva næringslivet er og hvilke muligheter som finnes der.

Her kan du gjøre påmeldingen.

 

Kontakt NHO Besøkssenter

Fyll ut skjemaet under.

I vår personvernspolicy kan du lese mer om hvordan vi håndterer dine data på en sikker måte.